Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
6.12.2017 / 18:00

Vybrané vidění

Vybrané vidění

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy Vybrané vidění, která se uskuteční ve středu
6. 12. 2017
od 18 hodin v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem.

Základní myšlenkou projektu se stalo uvažování nad současným stavem dění v terciárním vzdělávání v oboru výtvarná výchova na vybraných pracovištích v České republice a na Slovensku.
Výstava zviditelňuje vybraná témata teoreticky rozpracovávaná v publikaci - interdisciplinarita, pozice umělecko-pedagogických oborů a pro-inkluzivní aspekty výtvarné výchovy.
Vystavené projekty jednotlivých kateder do značné míry reflektují nebo ovlivňují reálnou praxi, ať už školní, volnočasovou nebo nejširší vzdělávací prostor a zároveň komunikují se světem vizuální kultury a výtvarného umění.

Tiskovou zprávu a pozvánku naleznete v příloze.
Výstava potrvá do 25. 1. 2018.


S pozdravem

Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.
vedoucí katedry
KVK PF UJEP
Mapa stránekHomepage >   akce >   Vybrané vidění

e-galerie
BAW2024