Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
Do 20.3.2020

Kurz KERAMIKY

dokumenty
ke stažení
Kurz KERAMIKY

Nabízíme nový kurz Keramiky,
který je organizován v rámci celoživotního vzdělávání na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně. 

Kurz je určen pro začátečníky, ale i pro ty, kteří si chtějí prohloubit odborné znalosti a zvýšit kvalifikaci v oboru keramika. V kurzu se pracuje s keramickou hmotou klasicky 
i experimentálně, ve všech jejích skupenstvích, například vytvářením objektů, nádob, plastik, instalací v prostoru atd. 

Účastníci kurzu získají praktické i teoretické znalosti v oboru keramika, které jsou využitelné pro pedagogickou praxi, další výtvarné vzdělávání, ale i pro volnočasové aktivity. Naučí se základy keramických technik a technologií (např. točení na kruhu, lití 
do forem atd.). Vlastní prostorové realizace zahrnují práce s hlínou, glazurou, engobami (sádrou apod.), klasickými keramickými technikami – modelováním, litím, formováním, malbou pod i na glazuru atd. a jsou průběžně individuálně konzultovány s pedagogem. Součástí výuky jsou i workshopy pedagoga, které slouží jako praktická ukázka neobvyklých keramických technik v přímé spolupráci s účastníky. 

Kurz vede Hana Novotná, M.A., Ph.D., absolventka i pozdější pedagog ateliéru Keramika 
a porcelán VŠUP v Praze, v současné době také externí spolupracovník Katedry výtvarné výchovy.
Požadované předpoklady uchazeče: dosažené středoškolské vzdělání s maturitou.

Jarní kurz proběhne formou čtyř 6hodinových bloků, vždy v pátek, v průběhu měsíce dubna
(3. 4., 17. 4., 24. 4. a 30. 4. 2020). 

Cena kurzu: 4 800 Kč 
V ceně kurzu jsou zahrnuty i náklady na materiál a výpal.

Sběr přihlášek do 20. 3. 2020.

Na podzim by měl kurz pokračovat ve větším rozsahu, předběžně v měsících říjen – prosinec 2020.

Všechny další informace včetně kontaktů naleznete na webových stránkách Pedagogické fakulty v sekci Celoživotní vzdělávání – viz odkaz.

www.ped.muni.cz/aktuality/novy-kurz-keramika

Mapa stránekHomepage >   akce >   Kurz KERAMIKY

e-galerie
Ella WatermanováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Decay / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020