Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
10.3.2020 / 16:00

Jako děti

Jako děti

Srdečně zveme na výstavu „Jako děti“ – prezentaci originálů a fotodokumentace výtvarných prací dětí a autorů s mentálním postižením.

KDE: Galerie Čtyři patra, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 
Brno, Poříčí 7, budova Y (schodiště a mezipatra) 

KDY: 10. 3. 2020 v 16 hodin

Koncepce: Hana Stehlíková Babyrádová
Kurátor: Petr Kamenický
Grafický design: Jana Nedomová

Vystavující autoři: děti a osoby s mentálním hendikepem

S dětmi a autory s mentálním hendikepem pracovaly: Tereza Mikulová, Jitka Novotná, Lenka Burešová, Dita Valerianová

Mezi dětským výtvarným projevem a výtvarným projevem dospívajících nebo dospělých autorů s mentálním hendikepem existují určité paralely – u obou skupin jde o upřímnou mnohdy až naivní reflexi světa, v níž jsou často obsaženy odkazy na základní hodnoty života. Obě skupiny autorů si všímají existenciálních námětů a motivů jako je rodina, příroda, láska, zvířata atd. Výtvarné práce obou skupin vznikají většinou jako bezprostřední odezvy přímých smyslových zážitků, jsou doslova nabity energií a mají „ideoplastickou povahu“, což znamená, že jejich autorky a autoři volí jasné a srozumitelné symboly pro sdělení obecných lidských poselství. Dítě ale i člověk s mentálním postižením volí mnohdy také mytologická a pohádková témata, všímající si archetypálních námětů a mají blízko k rituálům. Tyto aspekty jejich tvorby jsou v každé době zárukou přízně a podpory jejich tvorby ze strany jejich blízkých i ze strany širší divácké obce. 
H. S. B.

Připustíme-li, že u mentálně postižených osob jde o původní ničím nezatížené nadčasové myšlení, pak se tu jistě nabízí úvaha o příbuznosti s ranou tvorbou předškolních dětí a těmi znaky, které symbolizují „dětství“ jako takové. 
Max Kläger

 

Mapa stránekHomepage >   akce >   Jako děti

e-galerie
BAW2024