Praseodym

  • chemická značka: Pr
  • název: - český: Praseodym, - anglický: Praseodymium, - latinský: Praseodymium
  • původ názvu: název prvku je odvozený od řeckých slov prasios Didymos (= zelené dvojče)
  • doba objevu: praseodym poprvé izoloval rakouský chemik Carl Auer von Weslbah v roce 1885 ze směsi ceru, lanthanu a dalších prvků
  • získávání v době objevu: soli praseodymu a neodymu byly získány rozpuštěním směsi sloučenin lanthanoidů kyselinou dusičnou a vysrážením podvojných solí s dusičnanem amonným.
  • použití v době objevu: první použití praseodymu bylo při barvení keramiky a skla (mimo jiné i ve sklárně Moser známé výrobou českého křišťálu) a při výrobě pevných hořčíkových slitin používaných v leteckém průmyslu
  • naleziště v době objevu: Švédsko, Norsko
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo