Lanthan

  • chemická značka: La
  • název: - český: Lanthan, - anglický: Lanthanum, - latinský: Lanthanium
  • původ názvu: název prvku je odvozený od řeckého slova lanthanein (= skrytě lhát)
  • doba objevu: prvek lanthan objevil Carl Gustav Mosander v roce 1839 jako nečistotu ve vzorku ceru. V čisté podobě se však podařilo lanthan izolovat až v roce 1923.
  • získávání v době objevu: sloučeniny lanthanu byly získávány rozpuštěním směsi sloučenin lanthanoidů v kyselině dusičné. Přidáním oxidu hořečnatého nebo amoniaku se vysrážely sloučeniny ostatních lanthanoidů a sloučeniny lanthanu zůstaly v roztoku. Pomocí šťavelanu sodného byl poté vysrážen oxid lanthanitý.
  • použití v době objevu: první známé využití oxidu lanthanu bylo v plynových lampách v roce 1885
  • naleziště v době objevu: Norsko, Švédsko
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo