Cer

  • chemická značka: Ce
  • název: - český: Cer, - anglický: Cerium, - latinský: Cerium
  • původ názvu: název prvku je odvozen od planetky Ceres, která byla objevena o dva roky dříve
  • doba objevu: prvek cer objevili nezávisle na sobě Jöns Jakob Berzelius a Wilhelm Hisinger ve Švédsku a Martin Heinrich Klaproth v Německu v roce 1803
  • získávání v době objevu: cer se nachází ve směsi s lanthanem a dalšími prvky. Sloučeniny ceru byly odděleny od sloučenin ostatních lanthanoidů pomocí frakční krystalizace a kovový cer byl získán redukcí draslíkem.
  • použití v době objevu: první využití ceru bylo ve slitinách, zvyšuje např. kujnost a tvárnost oceli a litiny, a při výrobě skla. Oxid ceričitý má dnes využití při výrobě automobilových katalyzátorů.
  • naleziště v době objevu: Švédsko, Norsko
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo (dnes evidováno ložisko Stráž pod Ralskem)