Neodym

  • chemická značka: Nd
  • název: - český: Neodym, - anglický: Neodymium, - latinský: Neodymium
  • původ názvu: název prvku je odvozený z řeckého slova Neos Didymos (= nové dvojče)
  • doba objevu: neodym objevil spolu s praseodymem rakouský chemik Carl Auer von Weslbah v roce 1885 ve směsi ceru, lanthanu a dalších prvků
  • získávání v době objevu: soli praseodymu a neodymu byly získány rozpuštěním směsi sloučenin lanthanoidů kyselinou dusičnou a vysrážením podvojných solí s dusičnanem amonným. Čistý kovový neodym se podařilo připravit až v roce 1925.
  • použití v době objevu: první využití sloučenin neodymu bylo k barvení skla, dnes se využívá při výrobě permanentních magnetů a laserů
  • naleziště v době objevu: Norsko, Švédsko
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo