Problémy recepce v jednotlivých druzích umění

/sborník KHV PdF MU, Brno 2009, ed. Doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D., PhDr. Marek Sedláček, Ph.D../

 

 

PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Teoretická východiska pro recepci soudobé (nejen) hudební artificiální tvorby

Mgr. Dagmar Janečková

Artificiální hudba 2. poloviny 20. století jako specifické hudební paradigma

Prof. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc.

Synkretizmus hudby, poézia a obrazu

Doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D.

Vizualizace hudby

(Edward Elgar : Pomp and Circumstance - pochod)

 

Doc. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Tvary tónů. Téma hudby ve výtvarném projevu

Doc. PhDr. Petr Ježil, Ph.D.

Integrace hudební a výtvarné výchovy

PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.

Krize tradičních hodnot umění a kultury jako potenciální faktor ohrožení společnosti a systémového pojetí (hudebního) vzdělávání

PhDr. Milan Michalec

 

Receptívnosť hitovej produkcie - heteronómna a autonómna hudba

 

Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

 

Průprava k recepci soudobé hudby v přípravě budoucího učitele

 

Mgr. Tatiana Pirníková, Ph.D.

Fenomén napätia a agresivity v hudbe pre deti

PhDr. Hana Révayová

K poetike textu Františka Švantnera (problém tlmočenia autorskej poetiky v školskom kontexte)

Mgr. Lucie Kunovová

Impresionismus – počátek modernismu. K integraci mezipředmětových vazeb v hudební výchově   

Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

Janáčkovo notové písmo – příspěvek k proměnám jeho podoby

Doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc. – Doc. PhDr. Zdeněk Marek, CSc.

Poznámky k problému příjmu hudebního díla

 

© Vydala v roce 2009 Katedra hudební výchovy PdF MU Brno jako 1. číslo 5. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy