Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

 

 

Laboratorní technika

 

Hana Cídlová, Miroslav Fiala, Irena Plucková                                                          Brno 2006

 

Obsah

 

Tísňová telefonní čísla

Předmluva

Laboratorní řád a bezpečnost práce

Koncentrace a hustoty některých žíravin

Základní bezpečnostní symboly

Základní legislativa

Vybavení laboratoře

Základní laboratorní operace

Návody k úlohám

Skripta k tisku

Protokoly k úlohám

Použité informační zdroje

Instalovat Adobe Reader 6

Instalovat program ChemSketch

Wikipedie (otevřená encyklopedie)

Autotesty

Mapa stránek

  

Odborné konzultace a pomoc s tvorbou videozáznamů: RNDr. Aleš Mareček, CSc.

Technická spolupráce:

praktické ověření vybraných experimentů: studenti 2. ročníku učitelství chemie, PdF MU

kamera: Miroslav Fiala

finální úprava CD:  Miroslav Fiala

Recenze: Vladimír Šustáček

Copyright © Hana Cídlová, Irena Plucková 2006

ISBN: xxxx

Práce byla podporována grantovým projektem FRVŠ, č. 1264 F6 d: Laboratorní technika – tvorba multimediálního studijního materiálu.