Seznam R-vět a jejich kombinací podle katalogu firmy Fisher Scientific, (http://www.fishersci.cz) str. 518.

Seznam S-vět podle katalogu firmy Fisher Scientific, (http://www.fishersci.cz) str. 519.

Seznam chemických látek používaných v předmětu Laboratorní technika, jejich R a S věty a odkazy na jejich bezpečnostní listy vystavené na internetu.

Služba TOXI ON-LINE (toxikologické údaje, legislativa a jiné).

Vstupem České republiky do Evropské unie platí nový chemický zákon - Zákon č.356/2003 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích, který ukládá nové povinnosti při nakládání s chemickými látkami. Součástí zákona je seznam vyhlášek, které blíže specifikují práci s tímto zákonem.