Barevné označení tlakových lahví s plyny

Piktogramy pro označení nebezpečných vlastností chemických látek

Bezpečnostní symboly