Seznam úloh

 

1

Práce se sklem

2

Stanovení teploty tání

3

Stanovení teploty varu

4

Hustota – práce s hustoměry a pyknometrem

5

Filtrace

6

Krystalizace

7

Sublimace

8

Chromatografické dělení směsí

9

Práce s dělicí nálevkou

10

Prostá destilace

11

Destilace za sníženého tlaku

12

Titrace

13

Stanovení obsahu krystalové vody v pentahydrátu síranu měďnatého CuSO4 × 5H2O

14

Rekrystalizace acetylsalicylové kyseliny

15

Dělení směsi BaSO4, CaCO3 a KCl