Loga partnerů projektu
 

Témata integrované přírodovědy

V rámci projektu "Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy" bylo zpracováno šest témat intergované přírodovědy:

 

Jezdíme autem

 

 

Domácnost - svět v malém

 

 

Město a venkov

 

 

Počasí a podnebí

 

Šaty dělají člověka

 

Robinsonem dnes ...

 


Ke každému tématu byl zpracován materiál pro učitele, metodické listy a pracovní listy pro žáky.

Téma Jezdíme autem bylo přeloženo do angličtiny - Going by car.

K tématu Jezdíme autem byla také vytvořena interaktivní učebnice, umožňující výuku s podporou interaktivní tabule.

 

© 2009 Katedra geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně