Loga partnerů projektu
 

O projektu

Základní informace o projektu:

 

Název projektu  

Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.3.10/01.0013

Příjemce dotace

Masarykova univerzita, Brno

Operační program

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy

Počáteční vzdělávání

Typ projektu

grantový

Oblast podpory

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Datum realiazce

01. 04. 2009 - 31. 03. 2012

 


 

Realizační tým tvoří převážně vysokoškolští učitelé Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity spolu s učiteli partnerských škol.

 

Stručný obsah projektu

 

Nová kurikulární reforma se opírá o potřebu integrace a syntézy poznatků věd. Pedagogičtí pracovníci však v době svého vlastního studia a učitelské praxe neměli možnost studovat vyučované předměty integrovaně. Požadavek učit synteticky se v tak v praxi ukazuje jako velmi obtížný, protože není dostatek materiálů pro požadovanou integrující výuku a ani dost zkušeností.

Cílem projektu je podpořit učitele Jihomoravského kraje v dovednostech syntézy vědomostí a integrace přírodních věd a v její aplikaci formou nových metod práce s žáky upřednostňujících vytváření komplexníxh poznatků s logickými vazbami.

 

V rámci projektu bude zpracováno:

a) šest témat textově a metodicky s využitím přírodovědné syntézy

b) elektronická interaktivní, webová a e-learningová podpora

c) anglická varianta učebního textu se slovníkem odborných výrazů

d) workshopy, kurzy a závěrečná konference pro učitele

 

Přehled řešených témat

1. Jezdíme autem

2. Domácnost svět v malém

3. Město a venkov

4. Počasí a podnebí

5. Šaty dělají člověka

6. Robinsonem dnes aneb jak si poradíme, když ...

 

Cíle projektu

Cílem projektu je posílení kompetencí pedagogických pracovníků v oblastech:

- syntézy poznatků přírodních věd

- vytváření a aplikací nových metod výuky

- práce s ICT technologiemi

- využívání cizího jazyka v předmětech aprobovaných a souvisejících

 

Zpracované materiály budou pilotně ověřeny na partnerských školách a jejich připomínky budou zapracovány do původních textů.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinu projektu tvoří učitelé základních a středních škol Jihomoravského kraje. Projekt je určen učitelům prvního stupně ZŠ a učitelům přírodovědných předmětů druhého a třetího stupně vzdělávání. Předpokládány počet přímo podpořených osob je cca 2400 a nepřímo podpořených (žáků těmito učiteli) cca 5000 osob.

 

Přínos pro cílovou skupinu

Vyškolení učitelé posílí své kompetence v:

- oblastech syntézy přírodovědných znalostí

- oblastech aplikace nových vědomostí a dovedností

- oblastech aplikace nových metod a forem výuky

- oblasti praktického využití cizího jazyka v přírodovědných předmětech

- oblasti praktického využití ICT techologií (interaktivní výuka, e-learning, práce s PC, internetem atd.)

- oblasti komunikace a práce ve skupině

- oblasti praktických dovedností

© 2009 Katedra geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně