Loga partnerů projektu
 

Projektový tým

 

PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D
  Pozice:

 

manažer projektu; autorka odborných materiálů

  Zapojení do projektu:   04/2009
  Kontakt:   svatonova@ped.muni.cz

 

Mgr. Ing. Libor Lněnička
  Pozice:

 

administrátor projektu; autor odborných materiálů

  Zapojení do projektu:   04/2009
  Kontakt:   lnenicka@ped.muni.cz

 

Mgr. Bc. Darina Mísařová, Ph.D.
  Pozice:   grafička projektu; autorka odborných materiálů
  Zapojení do projektu:   04/2009
  Kontakt:   foltynova@ped.muni.cz

 

doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
  Pozice:   autor odborných materiálů
  Zapojení do projektu: 04/2009
  Kontakt: kolejka@ped.muni.cz

 

Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
  Pozice:   autorka odborných materiálů
  Zapojení do projektu:   04/2009
  Kontakt:   pluckova@ped.muni.cz

 

prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.
  Pozice:   autor odborných materiálů
  Zapojení do projektu:   04/2009
  Kontakt:   navratil@ped.muni.cz

Lektoři projektu:

doc. PaedDR. Eduard Hofmann, CSc.
  Pozice:   lektor; autor odborných materiálů
  Zapojení do projektu:   11/2009
  Kontakt:   evhofmann@seznam.cz

 

RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
  Pozice:   lektor; autor odborných materiálů
  Zapojení do projektu:   04/2009
  Kontakt:  

ruda@ped.muni.cz

 

doc. Boris Rychnovský, CSc.
  Pozice:   lektor; autor odborných materiálů
  Zapojení do projektu:   11/2009
  Kontakt: rychnovsky@ped.muni.cz

 

RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
  Pozice:   Lektorka; autorka odborných materiálů
  Zapojení do projektu:   04/2009
  Kontakt:   svobodova@ped.muni.cz

Mgr. Kateřina Mrázková
  Pozice:   IT technik
  Zapojení do projektu:   01/2010
  Kontakt:   mrazkova@mail.muni.cz

 

Kateřina Honigová
  Pozice:   asistentka manažera projektu
  Zapojení do projektu:   04/2009
  Kontakt:  

honigova@ped.muni.cz


Partneři projektu

Součástí projektového týmu jsou také partnerské školy. Jejich úkolem je účastnit se schůzí projektového týmu, spolu s autory odborných textů připravovat učební materiál pro učitele a pilotně ověřovat tento materiál spolu s pracovními listy ve výuce. Mezi naše partnery projektu patří:

 

PaedDR. Jaroslava Olšanská Základní škola Újezd u Brna - okres Brno - venkov

Mgr. Ivana Galíková Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací

RNDr. Eva Trnová, Ph.D. Gymnázium Boskovice, Palackého náměstí 1

 

 

 

© 2009 Katedra geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně