Newsletter pro fakultní a spolupracující školy PdF MU, kde najdete informace o  praxích katedry pedagogiky, nejnovějších aktivitách naší katedry, plánované workshopy a mnoho dalšího.

3/2024
6. 3. 2024, 22:00

Newsletter Učitelské praxe — březen 2024

Informace k praxím

Videonahrávky na praxích studujících Učitelské praxe

Jak jsme Vás již informovali, od jarního semestru 2024 se studující na Učitelské praxi na fakultních školách budou moci natáčet, aby zachytili svoji výuku z praxe.

Proč chceme zavést videa jako součást reflexe praxe?

  • Podněcovat reflexi praxe s pomocí videozáznamu z vlastní výuky je velmi efektivní způsob, jak pomoci studentům*kám učitelství profesně růst.
  • Vidět sebe sama při vedení výuky přináší řadu specifických "aha" momentů a uvědomění, které se nemusí podařit vyvolat při zpětné vazbě od druhých.

Využití videonahrávky jako sebereflektivního nástroje se věnuje také Miroslav Jurčík v časopisu Komenský (srpen 2023). Článek je dostupný online a přibližuje, jak studující učitelství využívají již delší dobu videoreflexe ve výuce na fakultě.


Nyní chceme poprosit vedení fakultních škol a garanty praxí, kde probíhají Učitelské praxe, aby zveřejnili na svých webových stránkách informaci o realizaci Učitelských praxí studujících PdF MU a odkázali rodiče na další informace, které uvádíme na webu Pedagogické fakulty. Je možné informovat rodiče také prostřednictvím vašich informačních systémů. 
Informace o natáčení studujících PdF MU na Učitelské praxi
Videoreflexe jako nástroj profesního růstu

Checklist činností pro studující na asistentské praxi

Studující na asistentské praxi v bakalářském stupni studia nově přichází na praxi s Checklistem aktivit. Jde o soupis činností (přes 30 aktivit),  které si studující mají vyzkoušet, nebo si jich všímat v průběhu praxe.

Vyučující nic nepotvrzují.. Tzv. checklist činností si studující mohou vytisknout a nosit s sebou, aby i provázející osoby viděly, na co se mohou se studujícími při praxích zaměřovat.

Checklist činností
Více o Asistentské praxi
 

Vzdělávání provázejících učitelů „Lepší provázející učitel - lepší kolega"

Ve dnech 5. - 7. března proběhl další cyklus vzdělávacího kurzu, který je zaměřen na podporu kompetencí provázejících učitelů*ek. Rozšíří se tak řady našich úzce spolupracujících vyučujících z fakultních škol Pedagogické fakulty MU.  Kurz je nabízený v rámci Pokusného ověřování systému podpory provázejících vyučujících s cílem zvyšování kvality pedagogických praxí budoucích učitelů a učitelek​. 

Na spolupráci se těšíme a věříme, že se k nám v příštím roce přidají další z Vás - vyučující, kteří již vedete praxe studujících a jste jejich pevnou oporou.
Máte zájem o zapojení do pokusného ověřování? Dejte nám vědět do 30. března.

Registrace nových zájemců
Informace k pokusnému ověřování

Co je u nás nového

Dlouhodobý kurz formativního vzdělávání „Hodnocení JINAK"

Těší nás, že o dlouhodobý výcvik formativního hodnocení je velký zájem. Otevřeli jsme již třetí běh výcviku, který, jak říkají sami vyučující, mění jejich výuku i přístup žáků k učení. Získávají jistotu v práci s cíli, používání popisné zpětné vazby a pracují s kritérii hodnocení. Vzájemně se inspirují a sdílejí zkušenosti ve své škole.

Co říkají o kurzu někteří jeho účastnici?

  • „Už umím cíle stanovit tak, aby byly splnitelné. Hodiny jsou smysluplnější, děti se zajímají, projevují více nadšení. Mám přehled, nutí mě to nezanedbávat zpětnou vazbu."

  • „Mám zautomatizované cíle, s kritérii pracuji mnohem víc, přijde mi to mnohem snazší."

  • „Vnímám u sebe největší posun v nastavování kritérií, mnohem lépe se mi hodnotí. Buď je zpracováváme s dětmi nebo je nastavuji já, děti pracují ve vyšší kvalitě."

Od září bude probíhat další dlouhodobý kurz formativního hodnocení.
Máte-li o kurz zájem, napište nám, budeme Vás informovat o spuštění přihlašování do kurzu.

Předběžná registrace na vzdělávací kurzy Kurzy formativního hodnocení

Zveme Vás k nám


Setkání Společenství praxe a workshop reflexe praxe

Zveme Vás na setkání Společenství praxe k praxím studentů PdF MU. Na setkání zveme garanty a garantky z fakultních škol a také Vaše vyučující, kteří v letošním roce vedli studující na praxi – učitelské praxi či asistentské praxi.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2024 v čase od 13:00 do 17:00 hodin v Konferenční a relaxační místnosti RUV (PdF MU, Poříčí 9).
První část bude opět spojena s reflexí praxe provázejících učitelů a učitelek z 2. stupně ZŠ a SŠ, kteří jsou zapojeni do pokusného ověřování praxí v rámci MŠMT. V druhé části bude setkání otevřeno všem vyučujícím a garantům z fakultních škol ke sdílení zkušeností z praxe.​


Oborové kurzy provázejících učitelů, učitelek

Vyučující zapojeni do pokusného ověřování praxí si průběžně mohou vybírat z kurzů kateder PdF MU. Celkem je potřeba naplnit 20 hodin průběžného vzdělávání každý školní rok. Kurzy jsou zdarma.
Vybírejte z aktuální nabídky Oborových kurzů provázejících učitelů.

Oborové kurzy nabízíme také dalším provázejícím osobám, které vedou studující z PdF MU na praxích, ale nejsou zapojeni do pokusného ověřování. Podívejte se na nabídku kurzů pro provázející učitele a učitelky na stránkách Centra celoživotního vzdělávání.


Nabídka pomůcek z knihovny

V Ústřední knihovně na PdF MU jsme vyřadily některé pomůcky (binomial cube, geodesky, stovková tabule), které si nikdo nepůjčoval. Rádi bychom je proto nabídli na školy k využití. V případě zájmu nám dejte prosím vědět odpovědí na tento newsletter.

Binomial Cube   Geodesky   Stovková tabule

Přehled praxí v jarním semestru 2024

Přehled praxí v jarním semestru 2024, které jsou vedené katedrou pedagogiky. Jedná se o praxe v rámci společného základu, pedagogicko-psychologického modulu.

Užitečné odkazy

Učitelské praxe  Externí odkaz

Asistentské praxe  Externí odkaz

Praxe CŽV  Externí odkaz

Standardy pro praxi  Externí odkaz

Web katedry pedagogiky  Externí odkaz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Youtube     Spotify