Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Studijní informace
čt 14.4. / od 14 hodin

Teoretický kurz - Diagnostický ústav

 

Teoretický kurz - Diagnostický ústav

Program setkání:


Teoretický kurz - přednášky
čtvrtek 14. dubna od 14 hodin, uč.č. 13, PDF MU, Poříčí 7
14:00 - 14:15 Mgr. Petr Kamenický+ MgA. Marta Svobodová
(úvod k projektu)
14:15 - 15:15 Mgr. Miroslav Janík
(Z výtvarně diagnostického hlediska)
15:30 - 16:30 Mgr. Marcela Landová, psychložka
+ Mgr. Zdeněk Janáček, spec. pedagog - etoped (speciální psycho)
16:45 - 17:30 Mgr. Michal Maruška + Mgr. Martina Nováková
(ukázky z dílen)
Teoretický kurz - vstup do instituce
pondělí 18.dubna od 14 hod, Diagnostický ústav pro mládež,
středisko výchovné péče a školní jídelna, Veslařská 246
14:00 - 15:00 PhDr. Soňa Cpinová, ředitelka + klient
(fungování Diagnostického ústavu a beseda s klientem)
15:00- 15:50 Mgr. Miroslav Janík
(prohlídka ústavu, výtvarná dílna v diagnostickém ústavu)
16:00 - 17:00 Mgr. Martina Nováková
(Diskuse, rozdělení do týmů, harmonogram dílen)

 

Mapa stránekHomepage >   Studijní informace >   Teoretický kurz - Diagnostický ústav

e-galerie
Aneta ŠilhánkováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Destruction / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020