Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Studijní informace
19.4.2011 / 16:30

Kateřina Šedá - přednáška

 Vážení studující i nestudující,

Dovolujeme si vás pozvat na nový cyklus přednášek a doprovodných akcí nazvaný VÝTVARNÉ POHLEDY, jehož záměrem bude prezentace otázek spojených s výtvarnou tvorbou i zprostředkování umění. Představí se nejrůznější zajímavá témata, ale především výrazné osobnosti z řad tvůrců i uměleckých teoretiků.

Cyklus otvírá přednáška Kateřiny Šedé. Tato osobitá "líšeňská umělkyně" svými sociálními intervencemi zaujala významnou pozici na české i evropské výtvarné scéně. Je držitelkou Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2005. O dva týdny později pak naváže teoretik a kurátor Jan Zálešák a rozvine vysoce aktuální a zajímavé téma spolupráce v umění.

- Kateřina Šedá / představení tvorby / úterý 19. 5. v 16.30, učebna č.18
- Jan Zálešák / umění spolupráce / úterý 3.5. v 16.00, učebna č.18

Mapa stránekHomepage >   Studijní informace >   Kateřina Šedá - přednáška

e-galerie
Eliška HrubáBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Record / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020