Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Studijní informace

soutěž pro studenty KVV PdF MU na logo projektu COPA

dokumenty
ke stažení

Centrum obnovy památek architektury 20. století NPÚ ve spolupráci s dr. Alicí Stuchlíkovou z katedry výtvarné výchovy PdF MU vyhlašují soutěž pro studenty KVV PdF MU na nové logo projektu COPA.

Odměna pro tři vítězné studenty KVV PdF MU:
1. místo 1.500,-- Kč
2. místo 1.000,-- Kč
3. místo 500,-- Kč
Výběr vítězů učiní pracovní tým Národního památkového ústavu.
Loga dodávejte na e-mail alicestuchlikova@mail.muni.cz výhradně s příponou PNG,
vždy také černobílou variantu,
každé logo = samostatný soubor v optimální velikosti 50 kB, velikost v tiskové kvalitě dodáte až na základě možného pozdějšího vyžádání.
TERMÍN: PÁTEK 30. KVĚTNA 2014, elektronickým odevzdáním svého návrhu loga nebo více druhů svých log vyjádříte jako autor/ka zároveň souhlas s jeho/jejich možným budoucím využitím.

Více informací naleznete v pdf souboru v dokumentech ke stažení.

Mapa stránekHomepage >   Studijní informace >   soutěž pro studenty KVV PdF MU na logo projektu COPA

e-galerie
Denisa ŠediváBlank Poster / Surreal – Mistake – GO / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020