Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Studijní informace
27.4.2016 / 11:00

přednáška KO-TEXT

dokumenty
ke stažení

KO-TEXT
Tvar, zvuk a gesto, tvůrce, učitel a žák

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity srdečně zve na přednášku spojenou s prezentací nové knihy Kateřiny Dytrtové a Martina Raudenského.

Prezentace se uskuteční v úterý 27. 4. 2016 od 11:00 v učebně 18 A (vstup hlavním vchodem v budově Poříčí 9 a přes dvůr)

Anotace:
Publikace zkoumá přístupy dynamicky pojaté výtvarné pedagogiky a strategie současného výtvarného umění v interakci s dětskou tvorbou. Kniha je adjustovaná v krabici společně s autorsky výtvarně pojatým souborem edukačních pomůcek.
Publikace Ko-text shrnuje doposud čtyřletý a zatím neuzavřený projekt založený na dialogu grafika, pedagoga Martina Raudenského, teoretičky a pedagožky Kateřiny Dytrtové a žáků základní školy – dětí ve věku od šesti do deseti let. Teoretické teze, které komentoval Jan Slavík, si stanovují například tyto otázky:
Za jakých podmínek se objekt stává uměním? Na čem závisí exprese díla? Jaký vliv má na tento proces kontext a ko-text díla? Kdy je edukace v galerii pouze napodobivá k dílu vystavovaného autora? Mohla by tvorba obsahovat herní principy? Jak vzniká význam čáře, zvuku, barvě, tvarům, použitému médiu?
Popisovaný dialog tvůrce – učitel – žáci je v knize označen termínem vizuální ping-pong, a aby mohl i nadále pokračovat za rámec publikace, odpovědí je multipl – krabice, jehož je publikace Ko-text dnes součástí. Jako odpověď na multipl byl založen cloud, do kterého multipl i publikace odkazují a kde se vrství další ping-pongové údery v podobě hracích plánů, hracích karet, spojovaček, světelných projekcí, psychedelických kreseb, návodů na budování měst jako souhvězdí a je odkazováno k vizuálním autoritám Anthony Gormleye (pixelizace prostoru) či Idrise Khana (vrstvení obrazů a časů). Tyto nové výpady tvůrce budou opět prověřeny v prostředí dětí a jejich vizuální odpovědi založí nové soubory v nekonečném digitálním prostoru, aby mohly být sdíleny. Cílem tohoto vizuálního ping-pongu je komunikovat a propojit svět umění se světem edukace a galerijního provozu, svět všednodenních předmětů a promyšlených konceptů, svět her a teoretických úvah.

Mapa stránekHomepage >   Studijní informace >   přednáška KO-TEXT

e-galerie
Eliška HrubáBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Record / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020