Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Studijní informace

Nová povinná položka do umělecké knihovničky?

dokumenty
ke stažení

Jsou dějiny umění tvořeny revolučními zlomy? Nebo je jejich podstatou spíše postupný vývoj a přetrvávání základních témat a uměleckých postupů?

Rádi představujeme novou knihu Umění bez revolucí?, která zkoumá jednu z možností, jak přistupovat k dějinám moderního a současného umění. Věděli jste například, že slavný galerista Daniel-Henry Kahnweiler, který založil svou galerii v roce 1907 a prosazoval tehdy kubismus jak inovační směr, se naprosto zamítavě postavil k abstraktivismu šedesátých let? Řekl: "Prázdnota, bezcennost malování, kterému se říká abstrakce nebo tachismus, je dokázána právě tím, že je nikdo neodmítá." Slavný a uznávaný objevitel kubismu tedy v roce 1961 odmítá gestickou abstrakci jako "bezcenné malování". Co to znamená? Ztratil snad ve svých sedmasedmdesáti letech někdejší citlivost pro aktuální umění? Co by řekl na to, že v roce 2008 budou obrazy Jacksona Pollocka stejně drahé jako obrazy Pabla Picassa? Nebo tušil nějakou vývojovou souvislost, která se ještě neprojevila?

Zatímco publikace o umění obvykle chronologicky popisují vývojové etapy s důrazem na novátorské změny, Radek Horáček se snaží upozornit, že ve vývoji umění spíše převládají prvky dlouhodobé. V jednotlivých kapitolách ukazuje různé možnosti interpretace současného umění z hlediska jeho funkcí a provozu. Kniha přináší řadu jedinečných aktuálních informací a je doplněna fotodokumentací s interpretačními texty a výběrovým přehledem uměleckých směrů posledních desetiletí.

Kniha je k dostání v knihkupectvích, nebo v internetové nabídce, či zde: distribuce@barrister.cz

Mapa stránekHomepage >   Studijní informace >   Nová povinná položka do umělecké knihovničky?

e-galerie
Vendula FrankováBlank Poster / Surreal – Mistake / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020