Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Studijní informace

Odevzdáváte na jaře závěrečnou práci?

Odevzdáváte na jaře bakalářskou práci?

Vedoucí KVV PdF zve studenty posledního ročníku bakalářského studia na povinné
INFORMAČNÍ SETKÁNÍ
v úterý 13. 11. 2012  v 10.00 v učebně 18A
Účast je povinná pro studenty, kteří mají  bakalářskou práci zadanou na katedře VV

Odevzdáváte na jaře diplomovou práci?

Vedoucí KVV PdF zve studenty posledního ročníku magisterského studia na povinné
INFORMAČNÍ SETKÁNÍ
v úterý 13. 11. 2012  v 10.45 v učebně 18A
Účast je povinná pro studenty, kteří mají  diplomovou práci zadanou na katedře VV

Mapa stránekHomepage >   Studijní informace >   Odevzdáváte na jaře závěrečnou práci?

e-galerie
BAW2024