Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Studijní informace

Projekt Speciální výtvarná výchova otevřen!

  Milí studenti, máme ještě volná místa!

A vy máte obří štěstí, že se můžete stát letos na podzim naposledy součásti projektu Speciální výtvarná výchova – tvůrčí dílny a pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin.

Zaregistrujte si skupinu navazujících předmětů a získejte certifikát pedagoga speciální výtvarné výchovy!

Jak na to?
Projekt Speciální výtvarná výchova je otevřen především studentům katedry výtvarné výchovy PdF MU. Jde o exkluzivní inovované studium, které je finančně podpořené z grantu ESF (Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Těžištěm je praktická zkušenost, abyste pak byli použitelní a šikovní v životě. Jde o systém předmětů (teoretický kurz, tvůrčí dílna, reflexivní seminář a kurz nových médií), které jsou nově vypsány a vy máte možnost si je zaregistrovat.
Za každý předmět získáte jeden kredit. Projekt spolupracuje s 5ti partnerskými institucemi Poskytovatel sociální péče Nové Zámky u Litovle (PSP), Diagnostický ústav na Veslařské v Brně (DIAG), Romské muzeum v Brně (ROM), Domov pro seniory na Podpěrově v Medlánkách (SEN) a Správa uprchlických zřízení – Kostelec u Prahy a Zastávka u Brna (SUZ).
Každý z vás může absolvovat 1 až 5 programů (dle institucí) a získat 1 až 5 certifikátů.
Každý program sestává z tří na sebe navazujících předmětů + kurzu nových médií:
Teoretický kurz + Tvůrčí dílna + Reflexivní seminář + Kurz nových médií = Certifikát o vyškolení pro práci se speciální cílovou skupinou klientů

Více informací najdete v dokumentech ke stažení!

Například program SUZ zahrnuje tyto předměty: Teortetický kurz SUZ, Tvůrčí dílna SUZ, Reflexivní seminář SUZ-) + Kurz nových médií = Certfikát o vyškolení pro práci se speciální cílovou skupinou klientů – žadatelé o azyl. Získaný certifikát slouží zároveň jako doklad o splnění a uznání vaší pedagogické praxe v daném roce.

Teoretický kurz (1kr., pro 40 studentů)
Vs3_TeDIAG Teoretický kurz - diagnostický ústav Brno
Vs3_TeROM Teoretický kurz - muzeum romské kultury
Vs3_TeSEN Teoretický kurz - senioři
Vs3_TeSUZ Teoretický kurz - správa uprchlických zařízení
Vs3_TeUSP Teoretický kurz - ústav sociální péče

Tvůrčí dílna (1kr., pro 2 x 20 studentů)
Vs3_DILdia Tvůrčí dílny - diagnostický ústav Brno
Vs3_DILmrk Tvůrčí dílny - muzeum romské kultury
Vs3_DILsen Tvůrčí dílny - senioři
Vs3_DILsuz Tvůrčí dílny - správa uprchlických zařízení
Vs3_DILusp Tvůrčí dílny - ústav sociální péče

Reflexivní seminář (1kr., pro 2 x 20 studentů)
Vs3_REFdia Reflexivní seminář - diagnostický ústav Brno
Vs3_REFmrk Reflexivní seminář - muzeum romské kultury
Vs3_REFsen Reflexivní seminář - senioři
Vs3_REFsuz Reflexivní seminář - správa uprchlických zařízení
Vs3_REFusp Reflexivní seminář - ústav sociální péče

Kurz nových médií (1kr., 25 studentů)
Kurz (40 vyučovacích hodin) bude probíhat ve zkouškovém období v lednu (intenzivně 5 dní pondělí-pátek). Vs3_NMedia  Kurz nových médií
Výstavy a studijní opory. Z podkladů o institucích, z vašich příprav a reflexí dílen vzniknou studijní opory (DVD a obrazově-textové publikace) pro vás a vaše následovníky. Součástí grantu je též pravidelná výstavní činnost, na níž se budeme s vámi nadšenci podílet. Plánujeme pokořit i Dům umění. :-)

Tedy…zaregistrujte přes IS do 30.9.!

Předběžný harmonogram na tento rok vypadá následovně:
DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV
Pondělí 8. října Teoretický kurz Diagnostický ústav
ROM
Pátek 5.10 Teoretický kurz v Muzeu romské kultury
SENIOŘI
Pátek 18.10 Teoretický kurz SENIOŘI v Domově pro seniory
Správa uprchlických zařízení
Termíny v jednání
Poskytovatel SOCIÁLNÍ PÉČE (mentálně a fyzicky postižení)
Termíny v jednání
Harmonogram konání:
TK-teoretický kurz – pro 40 lidí (pro všechny, kteří budou mít dílnu na podzim i na jaře)
Dílna- pro 20 x 2 lidí (1 skupina (20ti lidí) absolvuje na podzim druhá na jaře)

Veškeré aktuality najdete na https://www.ped.muni.cz/kvv/svv/
Dotazy: Marta Svobodová, místnost 339, email: specialni.vytvarna.vychova@gmail.com

Mapa stránekHomepage >   Studijní informace >   Projekt Speciální výtvarná výchova otevřen!

e-galerie
BAW2024