Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Poslání katedry

Psát prstem do vodní hladiny

S jistou nadsázkou lze říci, že kdysi v minulosti katedra výtvarné výchovy zachraňovala výtvarné Brno! Po vzniku pedagogické fakulty v r. 1946 byla totiž jediným pracovištěm, které ve druhém největším českém městě nabízelo vysokoškolské výtvarné vzdělání. Tehdy to byla záchrana! A prvními vedoucími katedry byli umělci – malíři Eduard Milén a Bohdan Lacina. V r. 1959 sem nastoupil jeden z nejvýznamnějších českých teoretiků výtvarné pedagogiky Igor Zhoř, který zdůrazňoval, že na katedře musí spolupracovat tři profese – umělec, teoretik a metodik. Stejně důležitými spoluhráči jsou studentky a studenti.

Ani po vzniku Fakulty výtvarných umění VUT v Brně v r. 1992, na kterou se přesunulo ryze umělecké vzdělávání, nezůstává katedra jen centrem učitelského výcviku, ale také organizuje výstavy, vede univerzitní galerie, nabízí studium galerijní pedagogiky. Naši absolventi se uplatňují v učitelských i uměleckých profesích. Máme všechny akreditace, které lze ve vysokém školství získat – od bakalářského přes magisterské a doktorské studium až po habilitační a jmenovací profesorské řízení. 

Žijeme uměním. Obdivujeme ticho v obrazech Marka Rothka a proměnlivý řád ve strukturách Zdeňka Sýkory, prožíváme videa Pippilotti Rist a líbí se nám existenciální nadsázka objektů Krištofa Kintery. Jsme nadšeni, když vidíme okouzlení dětí nad stékající barevnou skvrnou i nad rodící se videoprojekcí. 

Ale současně známe svá omezení a dobře víme o dvou velkých historických omylech. Mýlil se filozof Jan Amos Komenský, když tvrdil, že pokud budou lidé vzdělaní, tak se nebudou zabíjet, stejně jako se mýlil grafik Vladimír Boudník se svým tvrzením, že lidé si nebudou ubližovat, když budou pěstovat svou obrazotvornost. Přesto usilujeme o rozvoj vzdělání a snažíme se aktivizovat tvořivost. Nechceme, aby se lidé zabíjeli. Ostatně - se štětcem v ruce by to ani nešlo!

V roce 2021 má katedra dvanáct vyučujících, více než dvě stě padesát studentek a studentů a po celé republice několik tisíc srdcí, která hoří pro výtvarnou výchovu a výtvarné umění.

Mapa stránekHomepage >   O katedře >   Poslání katedry

e-galerie
Vendula FrankováBlank Poster / Surreal – Mistake / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020