Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

blog

Zemřel Dalibor Chatrný

Zemřel Dalibor Chatrný

 Ve čtvrtek 5. července zemřel ve věku nedožitých 87 let významný český umělec Dalibor Chatrný (28. 8. 1925 – 5. 7. 2012).

Tento významný umělec evropského formátu vstupoval na výtvarnou scénu v polovině minulého století jako excelentní grafik, od šedesátých let rozvíjel svou osobitou cestu ke konstruktivnímu a konceptuálnímu projevu. Docent Chatrný pedagogicky působil postupně na brněnské Střední škole uměleckých řemesel, Janáčkově akademii múzických umění, polistopadové Akademii výtvarných umění v Praze a na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Jeho tvorba je trvale spjata s Brnem, s Domem umění města Brna, s Galerií Ars i s Masarykovou univerzitou, kde jsou jeho díla i díla jeho bratra Ivana trvale prezentována. Umělecký význam Dalibora Chatrného však přesahuje daleko do zahraničí, zejména v kontextu konstruktivního umění. Zastoupen je ve sbírkách všech předních českých galerií a v řadě galerií a muzeí umění v zahraničí. (zdroj: Artalk.cz   LINK...)

Medailon České televize "Kreslen světem Dalibor Chatrný"  LINK...

Obsáhlý archiv díla Dalibora Chatrného viz  LINK...

Mapa stránekHomepage >   blog >   Zemřel Dalibor Chatrný

e-galerie
BAW2024