Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

blog

Linie, čára, bod

Linie, čára, bod

Linie, čára a bod jako výtvarný prvek, pomocný princip výstavby, nebo symbol hry s významy, patří do umělecky velmi vděčně využívaného arzenálu. Dokládá to nejen hned několik autorů na současně probíhající výstavě výběru bakalářských a magisterských prací Místo Sýpky, ale i dřívější výstavy studentů a absolventů katedry výtvarné výchovy Pdf MU jako např.: Segregace a kombinace v Mendelově muzeu  viz  ZDE..., nebo Tenká červená linie v galerii Ars.
Pro představení (připomínku) níže alespoň několik současných českých a zahraničních autorů v jejichž tvorbě se linie, čára nebo bod objevuje:

Z českých autorů např.:
Petr Kvíčala - vedoucí ateliéru Malba 3 na FaVU VUT v Brně, základním prvkem jeho výtvarného jazyka jsou ornamentální linie LINK...    
Vladimír Kokolia - vede Grafický ateliér II. na AVU v Praze, jeho abstraktnější malířská i grafická tvorba zachycuje barevné a prostorové dojmy utvářené pomocí sítě linií, čar i bodů. LINK...     
Jan Nálevka - z širokého záběru jeho práce nejde nezmínit v souvislosti s linií (v tomto případě i času), čarou nebo bodem projekty: Jiné pokoje, jiné hlasy; Ráda bych totiž i podotkla, že…; Můžeme ztratit všechno, jen ne čas; Somewhere Over The Rainbow Skies Are Blue; Jako by nic; Sometimes It Hurts; Sag mir, wo die Blumen sind (Řekni kde ty kytky jsou); ad.  LINK... 
Tomáš Vaněk - mezi tzv. Participy které jeho tvorbu charakterizují (realizace, při kterých Vaňkovi jde o zaktivování divákovy percepce a participace na čtení díla), několik které s linií, čarou nebo bodem zacházejí, např: Particip č. 56, 23, 14, 33, 132, 129, 142, 116 ad.  LINK... 
David Hanvald - absolvent ateliéru malby  Stanislava Diviše na VŠUP v Praze. Ve svých malbách reaguje na díla modernistických umělců a často minimalisticky propojuje stavebnicový řád a principy s barevnou malířskostí.  LINK... 
Jiří Matějů -  hypnotické síly svých obrazů dosahuje Matějů nejen díky velmi sofistikované práci s linií a plochou, ale také s pomocí vlastnoručně míchaných barev z práškových pigmentů a pojidla které sám vyvinul a které zajišťuje jeho malbám časově neměnnou barevnost.   LINK...
Evžen Šimera - propojuje ve své tvorbě malbu a konceptuální přístup. Obrazy a objekty pojednané za pomoci lité (stékající) barvy a fyzikálních zákonů (převážně gravitace). LINK... 
Václav Kočí - absolvent ateliéru malba 3 Petra Kvíčaly na FaVU VUT v Brně, zabývá se optickou skladbou linií, čar i bodů. LINK... 
Roman Ondák (SK) reprezentoval Slovenskou republiku např. na bienále v Benátkách. Jeho performanci Measuring The Universe zakoupila Tate Modern v Londýně. V ní Ondák vychází ze zvyku měření dětí pomocí čárek na stěnu nebo zárubně dveří.   Video níže...

K tématu linie, čáry, bodu pak patří samozřejmě mnoho dalších autorů především z Klubu konkretistů  ZDE...

Ze současných zahraničních umělců lze výběrově zmínit:

Yayoi Kusama se proslavila používáním bodů. Jeden z jejích posledních projektů je např. The Obliteration Room ZDE...
Tony Orrico  LINK...
Monika Grzymala  LINK... 
Richard Colman  LINK...
Andrew Schoultz  LINK...
Ross Bleckner  LINK...     

Mapa stránekHomepage >   blog >   Linie, čára, bod

e-galerie
BAW2024