Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme
17. 9. - 26. 10. 2012

Výstava Stýkání Zdeny Prokopové

Výstava Stýkání Zdeny Prokopové

Galerie Černá linka, Pedagogická fakulta MU, katedra výtvarné výchovy, Poříčí 7, 603 00 Brno

17. 9. - 26. 10. 2012

Kurátor: Petr Kamenický

Foto: Martin Joja
Foto: Martin Joja
Foto: Martin Joja
Foto: Martin Joja
Foto: Martin Joja
Foto: Martin Joja
Foto: Martin Joja
Foto: Martin Joja
Foto: Martin Joja

e-galerie
Matěj StarečekBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Attack / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020