Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
1. 11. - 7. 11. 2011 (20:00)

Volby do AS!

Volby do AS!

1. 11. 2011 - 7. 11. 2011 je možné dát svůj hlas kanditátům do Akademického senátu!

V souvislosti s koncem aktuálního funkčního období vyhlašuje Akademický senát PdF MU volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty MU a Akademického senátu MU na funkční období 2012–2014.

Kandidáti z řad katedry výtvarné výchovy jsou:
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.Mgr. Petr Kamenický

Více informací, odkaz na hlasování a plný seznam všech uchazečů viz. ODKAZ...

Mapa stránekHomepage >   akce >   Volby do AS!

e-galerie
Ella WatermanováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Decay / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020