Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme
3.3. / 18.4. 2011

Ukradený suterén – Jiří Kaman

Ukradený suterén – Jiří Kaman

V suterénních prostorech v budově Pedagogické fakulty na Poříčí 7, vznikla od února 2011 poněkud netradiční Galerie Suterén. Pilotní výstavu uvozující její vznik zahájil Jiří Kaman (student katedry výtvarné výchovy na Pdf) který si s členitým  a velmi proměnlivě osvíceným prostorem suterénu pohrál velmi vtipným způsobem, což lze dohádat i z názvu výstavy „Ukradený suterén“. Jeho obrazy, objekty i instalace částečně pocházejí z jeho vydařené bakalářské práce, obhájené na katedře v minulém roce, částečně jde i o nové věci, některé z nich vytvořené přímo pro tuto konkrétní výstavu.


e-galerie
Klára DittelováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Gravity / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020