Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme
10.3.2011

The truth is out there / Pravda je tam venku

The truth is out there / Pravda je tam venku

Týden výtvarné kultury – The truth is out there / Pravda je tam venku

Venkovní prezentace maleb studentů katedry výtvarné výchovy / 8 studentů a 8 stojanů ve volném prostoru (Dita Klicnarová, Berta Zachrlová, Vojtěch Hrubý, Pavlína Benešová, Miri Kubáňová, Lenka Martincová, Vítek Špatný, Johana Proislová).

Moravské náměstí (prostranství před Místodržitelským palácem)

Dita Klicnarová
Miri Kubáňová
Johana Proislová
Berta Zachrlová
Pavlína Benešová
Lenka Martincová

e-galerie
Martina KalašováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Silence / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020