Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
11.2 - 20.2.2013

Malba III. 2013

Malba III. 2013

výběrová výstava maleb studentů druhého ročníku

Galerie Černá linka,  11.2. - 20.2.2013

Mapa stránekHomepage >   akce >   Malba III. 2013

e-galerie
BAW2024