Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
21.2-8.3.2013

Experimentální kresba

 Experimentální kresba

Výstava studentských prací z předmětu Experimentální kresba (VV7BP_EK)

Galerie černá linka 
Doba trvání výstavy: od 21.2-8.3.2013

Vedoucí:
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Mgr. Lenka Tučková

Cíle semináře:
Zkoumání netradičních postupů v kresbě. Propojování kresby s jinými uměleckými obory. Pokusy o uchopení média kresby netradičním způsobem s přesahy do konceptu, akční tvorby, land-artu, a jiných výrazových možností.

Mapa stránekHomepage >   akce >   Experimentální kresba

e-galerie
BAW2024