Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
22. 4. – 30. 10. 2021

Lepší než život? / Hynek Hlaváč

Lepší než život? / Hynek Hlaváč

Srdečně zveme na výstavu Hynka Hlaváče „Lepší než život?“ – prezentaci kreseb, maleb a komiksů z let 2011–2021

KDE: Galerie Čtyři patra, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 
Brno, Poříčí 7, budova Y (schodiště a mezipatra) 

KDY: 22. 4. – 30. 10. 2021

Koncepce a kurátoři: Hana Stehlíková Babyrádová, Petr Kamenický
Grafický design: Jana Nedomová  
Soukromý archiv Šárky Satrapové

Hynek Hlaváč je autor, jehož výtvarné práce nás právě v této podivné době překvapují bohatou škálou recyklovaných témat a nekončícím rejstříkem výrazových prostředků (archiv prací byl kompletován v rámci koncepce diplomové práce Šárky Satrapové vznikající v době pandemie Covid-19). Hynkovy obrazy provedené především manuálními technikami jsou inspirované světem počítačových her, o němž jsou zpravidla dospělí jednostranně přesvědčeni, že je zkázou dětské duše. Hynek nás přesvědčuje svou svéráznou originální grafickou narací, že tomu tak nemusí být. Vytváří ve svých obrazech humorné, občas až sarkastické reflexe toho, co při hraní na počítači zažil, a navazuje navíc na materiál z dalších zdrojů zpráv o tomto světě vysílaných různými médii  ve virtuálním světě. Postavy, věci a prostředí, které vytváří ve své fantazii, nejsou v žádném případě kopiemi virtuálního materiálu, s lehkým nadhledem nás upozorňují na to, že náš fyzicky existující svět je lidský, zranitelný a plný překvapení, jež nelze naprogramovat. (H. S. B. 2021)

Z příkladů kreseb autora je vidět, že dochází k polarizaci nebo neutralizaci negativní látky viděné ve virtuální hře. Jako by si autor sám sobě byl učitelem a provedl ontodidaktickou transformaci
předložené látky. (Š. S. 2021)

 

 

Mapa stránekHomepage >   akce >   Lepší než život? / Hynek Hlaváč

e-galerie
Matěj StarečekBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Attack / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020