Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme
30.4.2019

Konference KVV

Konference KVV

Název konference:
Umění jako výzkum, výzkum jako umění

Téma konference:
Integrace – Vztah umění – umělec – umělec-pedagog? Umělecká tvorba jako výzkumný proces.
Metoda – Mění se vztah výtvarné pedagogiky k umění? Art based research jako výzkumná metoda v České republice a zahraničí.
Prezentace – Zprostředkování umění v post-digitální době? Aktuální pozice galerijní pedagogiky v České republice.

Datum:
30. 4. 2019

Místo:
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Oblasti:

  • teorie výtvarné pedagogiky
  • galerijní pedagogika
  • umění

Hlavní otázka:
Jak je chápán vztah mezi uměním a výzkumem v současné výtvarné a galerijní pedagogice?

Anotace:
Doktorská konference Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity představuje platformu pro prezentaci disertačních témat a aktuálně řešených otázek týkajících se vztahu umění a vědy. Samotná konference se však současně stává prostorem pro hlubší analýzu umění jako výzkumu a výzkumu jako umění v kontextu pedagogické praxe a galerijní pedagogiky. Nabízí se možnost ke konfrontaci s myšlenkami odborníků z umělecké a pedagogické oblasti, která může naznačit nový úhel pohledu nejen na zprostředkování umění v post-digitální době.

Konferenční příspěvky budou dále publikovány v elektronickém sborníku, který bude zaslán k zařazení do databáze Web of Science.

Konference není zpoplatněna

Další informace a registrace na stránkách www.kkvv.cz

 

 


e-galerie
Vendula FrankováBlank Poster / Surreal – Mistake / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020