Hybridní výuka s Microsoft Teams

16. 12. 2021 Vojtěch Hamerský tutorial

Nedávná celosvětová pandemie značně proměnila chápání a pojímání vzdělávání. Výrazně také urychlila některé procesy, bez nichž by výuka stále probíhala jen prezenčně formou frontální výuky. Dnes se nabízí využívat i tzv. hybridní výuku, v rámci níž mohou být studenti ve výuce přítomni prezenčně i distančně, a přitom mají obě dvě skupiny plnohodnotný přístup ke vzdělávání. Podíváme se, jak lze pro potřeby hybridní výuky využít nástroj Microsoft Teams, které jsou součástí celého kancelářského balíku Microsoft 365, jenž Masarykova univerzita naplno využívá.

Hybridní výuka a jak na ni?

Hybridní výuku můžeme pojmout různě. Nicméně vždy je důležité myslet na všechny zúčastněné, tedy na studenty, kteří jsou fyzicky přítomni v učebně, na studenty, kteří jsou přítomni online, a to jak synchronně, tak asynchronně. Proto je dobré dopředu vědět, jak chcete výuku pojmout obsahově i po této technické stránce.

Hybridní výuku lze využít pouze jako doplněk pro prezenční výuku bez větší míry interakce s distančními studenty. V tomto případě předpokládáme, že si studenty necháme pouštět záznam z výuky v čase, který jim osobně nejvíce vyhovuje. Rovněž můžete využít plný potenciál hybridní výuky se vším všudy v synchronním režimu, kdy předpokládáte takovou míru interakce, jako při klasické frontální výuce.

Jak využít hybridní výuku s Microsoft Teams prakticky?

Stejně jako pro nahrávání přednášek či zařízení plně distančních setkávání prostřednictvím naplánovaných videokonferencí lze využít Microsoft Teams i pro potřeby hybridní výuky. Jak na to?

  1. Jednotlivé schůzky v Microsoft Teams naplánujte na dobu, kdy se má výuka odehrávat, a to v konkrétním kanále vašeho týmu či bez zvolení kanálu.
  2. V dané učebně se pak na počítači přihlaste svým účtem k Microsoft Teams (ať už skrze nainstalovanou aplikaci či třeba prostřednictvím webového prostředí).
  3. Připojte se k naplánované schůzce.
  4. V nastavení obrazu a zvuku je nutné zvolit externí kameru a mikrofon (pokud je dostupný), které jsou na PdF MU v učebně na stole přednášejícího.
  5. Jedině tak distančně připojení studenti uvidí učebnu a budou slyšet přednášku.
  6. Distančně připojení studenti se mohou v průběhu hodiny v Microsoft Teams hlásit o slovo. Je potřeba průběžně kontrolovat, zda tomu tak je, abyste mohli těmto studentům předat slovo. Případně poproste některého ze studentů, aby tento stav kontrolovat.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info