•  
 

Zápis do programu celoživotního vzdělávání

Zápis do programu celoživotního vzdělávání proběhne v sobotu 22. 9. 2018 v 10.00 hodin v učebně 1, Poříčí 7 nebo v učebně 50, Poříčí 9 (dle oboru).

V učebně 1 (Poříčí 7) proběhnou zápisy pro tyto obory: 

DAP Učitelství dějepisu pro ZŠ, DAP Zeměpis pro ZŠ, DAP Fyzika pro ZŠ, DAP Chemie pro ZŠ, Učitel odborných předmětů na SŠ, OVP Učitelství praktického vyučování, Učitelství anglického jazyka pro ZŠ i SŠ, Učitelství českého jazyka pro SŠ, Učitelství německého jazyka SŠ, DAP Německý jazyk pro ZŠ, Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ, Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky, Doplňující studium speciální pedagogiky pro SŠ pedagogické pracovníky, Speciální pedagogika.

V učebně 50 (Poříčí 9) proběhnou zápisy pro tyto obory: 

Asistent pedagoga, Vychovatelství, Pedagog volného času, Studium pro výchovné poradce, Prevence sociálně patologických jevů, Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - obor výtvarná výchova, Učitelství výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ, Učitelství výtvarné výchovy na SŠ, Učitelství matematiky pro SŠ, DAP Občanská výchova pro ZŠ, Základy společenských věd pro SŠ.

K zápisu si s sebou vezměte: 

  • svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, který Vás identifikuje,
  • doporučujeme vzít si s sebou i psací potřeby.

U zápisu obdržíte: 

  • rozhodnutí o přijetí do programu CŽV
  • heslo pro přístup do Informačního systému MU
  • potvrzení o účasti v programu celoživotního vzdělávání
  • informace pro nově přijaté účastníky (nákup semestru v obchodním centru, zápis předmětů, rozvrh, podmínky a specifika v programu celoživotního vzdělávání)
  • pokyny k BOZP a PO

Harmonogram zápisu: 


10.00-11.00 - registrace účastníků, předání písemného rozhodnutí o přijetí, přístupového hesla do Informačního systému MU, potvrzení o účasti v CŽV, pokyny pro nově přijaté účastníky, pokyny k BOZP a PO (v uč. 1 nebo v uč. 50 - viz výše)

11.00-12.00 -  úvodní informační přednáška (představení webové stránky, Informačního systému MU, Obchodního centra MU, jak nakoupit semestr, rozvrh, průkazka účastníka CŽV, zápis předmětů, studijní záležitosti)

10.00-14.00 - fotografování nově přijatých účastníků na průkazky CŽV (netýká se těch, kteří na MU studovali a fotografii v ISu již mají), fotografování proběhne v učebně 63, budova A, Poříčí 9

13.00-14.00 - přednáška IS techničky o Informačním systému MU, místnost RUV, Poříčí 9 (suterén, vedle bistra s občerstvením)

12.00-14.00 - individuální konzultace studijních záležitostí v kanceláři Centra celoživotního vzdělávání, Poříčí 7 (studijní oddělení)

Plná moc k převzetí rozhodnutí 

V případě, že se nemůžete k zápisu dostavit osobně, můžete zmocnit plnou mocí jinou osobu.

K převzetí rozhodnutí a k zápisu do programu je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky.

Plná moc - vzor

Plná moc - vzor

Fotografování pro čipovou kartu účastníka celoživotního vzdělávání

V den zápisu bude každý nově přijatý uchazeč v prostorách fakulty vyfotografován pro účel výroby čipového průkazu účastníka celoživotního vzdělávání. Nelze akceptovat vlastní přinesené pasové fotografie! Karta slouží pro pohyb pouze v rámci univerzity (vstupy do učeben, výpůjčky knih atd.) lze využít i kartu z předchozího studia na MU. Pokud ji stále vlastníte, zkontrolujte, zda je aktivní v sekci KARTA v Osobní administrativě. Pokud ano, není třeba objednávat novou.

Fotografování probíhá i v termínech mimo zápis. Celoroční fotografování zajišťuje Ústav výpočetní techniky MU, podrobnosti zde. Tuto možnost mohou využít ti, kteří se nemohou osobně zúčastnit zápisu.

Rozvrhy 1. ročníků (přijatí v akademickém roce 2018/2019)

Rozvrh pro nově přijaté do 1. ročníku programu CŽV: zde

UPOZORNĚNÍ: Účastníci, kteří již byli přijati do tzv. "nultých ročníků" (tzn. nebyli přijati do řádného studia z kapacitních důvodů) obdrželi v srpnu písemné rozhodnutí o přijetí do programu CŽV i s dalšími důležitými informacemi. Zápisu se tedy neúčastní. Mohou se však zúčastnit focení na fakultě dne 22. 9. 2018 v uč. 63 na Poříčí 9.