Empedoklés z Akragantu

asi 493 – 433 př. n. l.

  • • řecký filozof, lékař, fyziolog a fyzik
  • • autor básně O přírodě a sbírky veršů Očišťování
  • • podle jeho pojetí vznikly všechny látky a věci smíšením čtyř živlů (pralátek) – ohně, vody, vzduchu a země = teorie čtyř živlů; čtyři živly odpovídají čtyřem stavům hmoty: země je výrazem pevnosti a suchosti, voda znamená stav tekutý, vzduch symbolizuje těkavost a plynný stav a oheň je nositelem tepla a světla; tato teorie byla později rozvíjena Platónem a Aristotelem