Teorie čtyř živlů

  • Základem této teorie (5. – 4. století př. n. l.) byla představa, že svět je složen ze čtyř základních živlůOhně, Vody, Vzduchu a Země. Vedle již zmíněných živlů předpokládal Aristotelés existenci éteru – „božské látky“, která byla nehmotná a nezničitelná.
  • Názvy živlů bylo nutno chápat symbolicky, nikoli doslovně.
  • Čtyři vlastnostichladný, mokrý, horký a suchý byly spojeny s čtyřmi živly a charakterizovaly je. Podle Aristotela měl každý živel jednu vlastnost jako hlavní (primární) a druhou jako vedlejší (sekundární).
  • Oheň byl primárně horký, sekundárně suchý. Voda byla primárně chladná, sekundárně mokrá. Vzduch byl primárně mokrý, sekundárně horký. Země byla primárně suchá, sekundárně chladná.
  • Uvedené dvojice vlastnosti živlů objasňovaly také jejich vzájemnou slučitelnost. Například Oheň a Vzduch byly slučitelné, protože měly společnou vlastnost, že byly oba horké. Kombinace Ohně s Vodou byla špatně slučitelná, protože neměly žádnou společnou vlastnost.
  • Symbolické znázornění vztahu čtyř živlů.
  • Čtyři pozemské živly byly nedokonalé a pohybovaly se nahoru a dolů. Přirozený pohyb Země byl sestupný, protože byla velmi těžká. Pohyb Ohně byl vzestupný, neboť byl velmi lehký. Pohyby Vody a Vzduchu byly v souladu s relativní tíží a lehkostí.
  • Živel Voda v sobě skrýval všechny látky, které mohly přejít do kapalného skupenství, tudíž i kovy. Ty, které se mohly vypařovat a byly těkavé, v sobě skrývaly živel Vzduch. Živel Oheň se vztahoval k látkám, které bylo možné spálit. Byl také nositelem tepla a světla. Ostatní nespalitelné a ve vodě nerozpustné látky měly vlastnosti živlu Země.