Ytterbium

  • chemická značka: Yb
  • název: - český: Ytterbium, - anglický: Ytterbium, - latinský: Ytterbium
  • původ názvu: název prvku je odvozený od obce Ytterby ve Švédsku
  • doba objevu: prvek objevil v roce 1878 švýcarský chemik Jean Charles Galissard de Marignac při oddělování nečistot z erbia. Podařilo se mu však získat pouze směs ytterbia a lutecia. Čistý prvek se podařilo získat až v roce 1953 pomocí iontové výměny.
  • získávání v době objevu: podobně jako jiné lanthanoidy bylo ytterbium získáno pomocí rozpouštění směsi sloučenin různých lanthanoidů v kyselině sírové a následného vysrážení.
  • použití v době objevu: ytterbium nemělo zpočátku příliš velké využití, dnes se používá k zjemnění zrna u nerezové oceli, výrobě přesných atomových hodin, laserů apod.
  • naleziště v době objevu: Švédsko
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo