Erbium

  • chemická značka: Er
  • název: - český: Erbium, - anglický: Erbium, - latinský: Erbium
  • původ názvu: název prvku je odvozený od obce Ytterby ve Švédsku
  • doba objevu: erbium objevil Carl Gustav Mosander v roce 1843. Čisté erbium se podařilo získat až v roce 1934 redukcí chloridu erbia draslíkem.
  • získávání v době objevu: sloučeniny erbia se nachází spolu s dalšími sloučeninami lanthanoidů, a proto se jeho sloučeniny oddělovaly rozpouštěním v kyselině sírové a vysrážením pomocí hydroxidu amonného.
  • použití v době objevu: první využití erbia bylo ve slitinách (např. u vanadu snižuje tvrdost a zlepšuje opracovatelnost), k barvení skla, později v jaderných reaktorech jako součást regulačních tyčí apod.
  • naleziště v době objevu: Švédsko
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo