Lutecium

  • chemická značka: Lu
  • název: - český: Lutecium, - anglický: Lutetium, - latinský: Lutetium
  • původ názvu: název prvku je odvozený od latinského jména Lutetia (= Paříž)
  • doba objevu: lutecium v roce 1907 nezávisle na sobě objevili francouzský vědec Georges Urbain, rakouský mineralog Carl Auer von Welsbach a americký chemik Charles James jako nečistotu ve vzorcích ytterbia. Prvenství bylo nakonec připsáno Urbainovi.
  • získávání v době objevu: sloučeniny lutecia se byly získány rozpuštěním směsi sloučenin lanthanoidů v kyselině sírové a vysrážením pomocí šťavelanu amonného. Šťavelany lanthanoidů byly žíháním převedeny na oxidy. Část oxidů, mimo jiné i oxid lanthanitý, byly rozpuštěny pomocí kyseliny dusičné a vysráženy jako podvojné soli s dusičnanem amonným. Připravit čisté lutecium je velmi obtížné a podařilo se to až v roce 1953 pomocí iontové výměny.
  • použití v době objevu: lutecium je poměrně vzácné a zpočátku nemělo žádné využití. Dnes se používá jako katalyzátor při zpracování ropy v rafineriích.
  • naleziště v době objevu: Skandinávie
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo