Ununseptium

  • chemická značka: Uus
  • název: Ununseptium
  • původ názvu: prvek dosud nebyl pojmenován, zatím je používán zástupný název odvozený od latinských názvů číslovek tvořících protonové číslo prvku
  • doba objevu: prvek byl poprvé vyroben v roce 2010 v laboratoři v Dubně v Rusku
  • získávání v době objevu: ununseptium 297Uus, 294Uus a 293Uus bylo připraveno srážkou atomů berkelia 249Bk s atomy vápníku 48Ca
  • použití v době objevu: ununseptium nemá žádné praktické využití
  • naleziště v době objevu: ununseptium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje
  • naleziště v Čechách v době objevu: ununseptium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje