Berkelium

  • chemická značka: Bk
  • název: - český: Berkelium, - anglický: Berkelium, - latinský: Berkelium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován po univerzitě v Berkeley v Kalifornii
  • doba objevu: berkelium poprvé připravili Glenn T. Seaborg, Stanley G. Thompson a Albert Ghiorso v roce 1949 na univerzitě v Berkeley v Kalifornii
  • získávání v době objevu: berkelium bylo poprvé připraveno ozařováním americia 241Am částicemi alfa
  • použití v době objevu: berkelium nemá žádné praktické použití, využívá se pouze v základním vědeckém výzkumu při přípravě prvků s vyšším protonovým číslem
  • naleziště v době objevu: berkelium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje
  • naleziště v Čechách v době objevu: berkelium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje