Vápník

  • chemická značka: Ca
  • název: - český: Vápník, - anglický: Calcium, - latinský: Calcium
  • původ názvu: název je odvozen z latinského slova calx (= vápno)
  • doba objevu: počátek 19. století
  • získávání v době objevu: v roce 1808 izoloval H. Davy čistý vápník pomocí elektrolýzy vápenatého amalgamu v žíravém vápně, po oddestilování rtuti získal vápník
  • použití v době objevu: ve stavebnictví jako součást malty
  • naleziště v době objevu: není známo
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo