Thulium

  • chemická značka: Tm
  • název: - český: Thulium, - anglický: Thulium, - latinský: Thulium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován podle starověkého názvu Thule (= Skandinávie)
  • doba objevu: thulium objevil Per Theodor Cleve v roce 1879 jako nečistotu ve vzorku erbia
  • získávání v době objevu: sloučeniny thulia se získávaly spolu se sloučeninami dalších lanthanoidů rozpuštěním v kyselinách a následnou frakční krystalizací. Dnes se čisté thulium získává redukcí fluoridu thulitého kovovým vápníkem.
  • použití v době objevu: k využití thulia došlo až v druhé polovině 20. století. Používá se při výrobě laserů pro laserovou chirurgii, ochranných prvků na bankovkách (jeho sloučeniny pod UV-zářením modře fluoreskují) a thulium 170Tm slouží jako zdroj rentgenového záření pro léčbu rakoviny.
  • naleziště v době objevu: Skandinávie
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo