Neptunium

  • chemická značka: Np
  • název: - český: Neptunium, - anglický: Neptunium, - latinský: Neptunium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován po planetě Neptun, která se nachází za Uranem
  • doba objevu: neptunium poprvé připravili Edwin McMillan a Philip H. Abelson na universitě v Berkeley v Kalifornii v roce 1940
  • získávání v době objevu: neptunium 239Np bylo poprvé připraveno ozařováním uranu 238U neutrony, ve větších množstvích se získává z vyhořelého jaderného paliva
  • použití v době objevu: neptunia se využívalo k výrobě plutonia 238Pu, také je zde možnost jeho využití při výrobě jaderných zbraní
  • naleziště v době objevu: neptunium se v přírodě vyskytuje pouze v nepatrném množství jako příměs uranových rud
  • naleziště v Čechách v době objevu: neptunium se v přírodě vyskytuje pouze v nepatrném množství jako příměs uranových rud. V Jáchymově byl oznámen nepotvrzený objev neptunia v roce 1934.