Uran

  • chemická značka: U
  • název: - český: Uran, - anglický: Uranium, - latinský: Uranium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován po planetě Uran
  • doba objevu: uran objevil Martin Heinrich Klaproth v roce 1789, kdy ze smolince získal oxidy uranu, izolovat prvek se podařilo až v roce 1841.
  • získávání v době objevu: sloučeniny uranu byly získány ze smolince pomocí rozpouštění v kyselině dusičné a následným vysrážením. Čistý uran byl připraven zahříváním chloridu uraničitého s draslíkem.
  • použití v době objevu: první využití sloučenin uranu bylo při barvení skla a keramiky – první důkaz o využití pochází z roku 79 n.l. v Itálii
  • naleziště v době objevu: Jáchymov
  • naleziště v Čechách v době objevu: Jáchymov