Kobalt

  • chemická značka: Co
  • název: - český: Kobalt, - Anglický: Cobalt, - latinský: Cobaltum
  • původ názvu: název je odvozen od německého slova kobold (= zlý skřítek)
  • doba objevu: kobalt objevil v roce 1735 Georg Brandt
  • získávání v době objevu: kobalt byl získán z jeho sloučenin redukcí uhlíkem
  • použití v době objevu: sloučeniny kobaltu se využívaly už ve starověkém Egyptě a Mezopotámii k barvení keramiky a skla
  • naleziště v době objevu: kobalt je doprovodným kovem v rudách niklu, mědi a olova
  • naleziště v Čechách v době objevu: ložiska na území ČR nejsou známa