Olovo

  • chemická značka: Pb
  • název: - český: Olovo, - anglický: Lead, - latinský: Plumbum
  • původ názvu: Římané rozlišovali olovo, nazývané plumbum nigrum, od cínu, nazývaného plumbum album nebo candidum; chemická značka je odvozená od latinského názvu plumbum, český název pro olovo pochází od baltských Slovanů
  • doba objevu: 3. tisíciletí př. n. l.
  • získávání v době objevu: těžbou z olovnatých dolů
  • použití v době objevu: pro výrobu potrubí na vodovody, lázně, na krytí střech paláců a chrámů, jako materiál na výrobu pečetidel, olověných tabulek k psaní, černý sulfid olovnatý (PbS) se používal k malování obočí, olověná běloba (Pb3(OH)2(CO3)2) k líčení, k vítěznému pochodu si Římané malovali obličej červeně miniem (Pb3O4)
  • naleziště v době objevu: Egypt, Řecko, Řím, Indie
  • naleziště v Čechách v době objevu: olovnaté rudy se nacházely v Příbrami, Stříbru a Oloví, za husitských válek však byly tyto hutě zničeny