Nikl

  • chemická značka: Ni
  • název: - český: Nikl, - anglický: Nickel, - latinský: Niccolum
  • původ názvu: slovo „nikl“ bylo původně nadávkou v řeči horníků, jako kupfernickel („měděný ničema“) se ve středověkém Německu označovala ruda načervenalé barvy, která byla podobná mědi, ale nepodařilo se z ní vyloučit žádný kov; název nickel je spojen s objevem prvku, o který se zasloužil A. F. Cronstedt
  • doba objevu: slitiny niklu byly vytavovány již ve starověku, předměty zhotovené ze slitin niklu staré více než 2 000 let pocházely z Číny; v Evropě byl nikl objeven až v 18. století
  • získávání v době objevu: roku 1751 zkoumal nerost „nikelin“ švédský chemik A. F. Cronstedt a izoloval kovový, nepříliš čistý nikl; asi o 15 let později získal T. Bergman mnohem čistší nikl
  • použití v době objevu: mince ze slitiny měď – nikl obsahující 20 % niklu
  • naleziště v době objevu: Čína, Řecko, Evropa
  • naleziště v Čechách v době objevu: oblast Krušných hor